Konfigurátor speciálního digitálního refraktometru MISCO

Váš digitální refraktometr MISCO

Nápověda ke konfigurátoru, ceny, doprava

Pokud jste v naší nabídce nenalezli vhodný refraktometr, nabízíme vám unikátní možnost sestavení speciálního digitálního refraktometru MISCO s 1 až 5 stupnicemi dle vašeho výběru.

Cena refraktometru je odstupňována dle počtu stupnic (1 nebo 2 stupnice, 3 až 5 stupnic).

Platba za refraktometr je rozdělena do dvou částí:
  1. Oproti zálohové faktuře, kterou vám zašleme, požadujeme zaplatit předem cca 50 % celkové částky.
  2. Zbytek částky je splatný při dodání přístroje.

Doprava refraktometru je zdarma a bude provedena prostřednictvím našeho smluvního partnera DPD. Termín dodání je cca 2 týdny od složení zálohy ve prospěch našeho účtu.

Budete-li mít ke konfigurátoru či výslednému přístroji nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Zatím jste nevybrali žádnou stupnici - databáze dostupných stupnic je uvedena níže.
Pomocí tlačítka vložíte vybranou stupnici do refraktometru.

Obory činnosti


Databáze stupnic pro digitální refraktometr MISCO (344)

ID Název stupnice Rozsah stupnice
Rozlišení
Přesnost
315
Amoniak (NH3)
bod tuhnutí
0 až -84 °C
1
2
310
Amoniak (NH3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
312
Amoniak (NH3)
hustota
0.998 až 0.892 g/cm3
0.001
0.001
313
Amoniak (NH3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 0.894
0.001
0.001
311
Amoniak (NH3)
% objem/objem
0 až 38 %
0.1
0.1
389
Aqua Quench 260 - Houghton
0 až 50 %
0.1
0.5
4
Brix
0 až 56 °Bx
0.1
0.1
3
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
368
Bromid draselný (KBr)
bod tuhnutí
0 až -17 °C
1
1
365
Bromid draselný (KBr)
hustota
0.998 až 1.3788 g/ml
0.001
0.001
366
Bromid draselný (KBr)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.3813
0.001
0.001
362.1
Bromid draselný (KBr)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
166
Brzdová kapalina - DOT3
bod varu
118 až 252 °C
1
5
61
Brzdová kapalina - DOT3
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
63
Brzdová kapalina - DOT3 - HT
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
167
Brzdová kapalina - DOT3 - HT
bod varu
107 až 292 °C
1
5
65
Brzdová kapalina - DOT4
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
66
Brzdová kapalina - DOT4
bod varu
143 až 278 °C
1
5
68
Brzdová kapalina - DOT4+
bod varu
158 až 293 °C
1
6
67
Brzdová kapalina - DOT4+
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
442
CPTherm
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.5
444
CPTherm
bod krystalizace
-64 až 0 °C
1
1
319
Chlorid amonný, salmiak (NH4Cl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0693
0.0001
0.0002
316
Chlorid amonný, salmiak (NH4Cl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 24 %
0.1
0.1
318
Chlorid amonný, salmiak (NH4Cl)
hustota
0.9982 až 1.0674 g/cm3
0.0001
0.0002
183
Chlorid draselný (KCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.1643
0.001
0.001
182
Chlorid draselný (KCl)
hustota
1.000 až 1.162 g/cm3
0.001
0.001
181
Chlorid draselný (KCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 24 %
0.1
0.1
87
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.276
0.001
0.001
90
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
Parts Per Thousands
0 až 300 ppt
0.1
1
91
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
0 až 30 g /100 g
0.1
0.1
86
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
89
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
bod tuhnutí
0 až -33 °C
1
1
448
Chlorid lithný (LiCl)
hustota
0.998 až 1.179 g/cm3
0.001
0.0005
446
Chlorid lithný (LiCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
447
Chlorid lithný (LiCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.181
0.001
0.0005
163
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
hustota
0.998 až 1.202 g/cm3
0.001
0.001
78
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
Parts Per Thousands
0 až 264 ppt
0.1
1
74
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 26 %
0.1
0.1
168
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
nasycení
0 až 100 %
1
0.5
77
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
bod tuhnutí
0 až -21 °C
0.1
0.5
79
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
0 až 26.4 g /100 g
0.1
0.1
702
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
stupnice Baumé
0 až 25 °Bé
0.1
0.1
75
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.208
0.001
0.001
81
Chlorid vápenatý (CaCl2)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.3957
0.001
0.001
84
Chlorid vápenatý (CaCl2)
Parts Per Thousands
0 až 400 ppt
0.1
1
80
Chlorid vápenatý (CaCl2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
85
Chlorid vápenatý (CaCl2)
0 až 40 g /100 g
0.1
0.1
83
Chlorid vápenatý (CaCl2)
bod tuhnutí
0 až -54 °C
1
1
836
Chlorid zinečnatý (ZnCl2)
% hmotnost/objem (hmotnostní koncentrace)
0 až 40 %
0.1
0.1
660
Cimcool - Cimtech 310
% objem/objem
0 až 16 %
0.1
0.25
48
Diethylenglykol (DEG)
bod tuhnutí
0 až -45 °C
1
1
588
Diethylenglykol (DEG)
bod varu
100 až 180 °C @ 760 mmHg
1
2
49
Diethylenglykol (DEG)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1184
0.0001
0.0001
46
Diethylenglykol (DEG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
591
Diethylenglykol (DEG)
hmotnostní obsah vody
100 až 0 %
0.1
0.1
45
Diethylenglykol (DEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
639
Diethylenglykol (DEG)
objemové procento vody
100 až 0 %
0.1
0.1
340
Diglycolamine (Huntsman DGA®)
% hmotnost/objem (hmotnostní koncentrace)
0 až 100 %
0.1
0.25
409
DowFrost (PG)
specifická hmotnost (D25/25)
1.000 až 1.054
0.001
0.001
238
DowFrost (PG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
239
DowFrost (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
240
DowFrost (PG)
bod tuhnutí
0 až -67 °C
1
1
247
DowFrost HD (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
246
DowFrost HD (PG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
248
DowFrost HD (PG)
bod tuhnutí
0 až -51 °C
1
1
262
DowTherm 4000 (EG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
268
DowTherm 4000 (EG)
bod varu
100 až 145 °C @ 101 kPa
1
1
263
DowTherm 4000 (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
266
DowTherm 4000 (EG)
Burst Point
0 až -29 °C
1
1
264
DowTherm 4000 (EG)
bod tuhnutí
0 až -48 °C
1
1
256
DowTherm SR1 - (EG)
bod tuhnutí
0 až -50 °C
1
1
260
DowTherm SR1 - (EG)
bod varu
100 až 197 °C @ 101 kPa
1
1
255
DowTherm SR1 - (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
254
DowTherm SR1 - (EG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
810
Dusičnan amonný, ledek amonný, amoniumnitrát (NH4NO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 55 %
0.1
0.1
453
Dusičnan sodný, chilský ledek, nitratin (NaNO3)
hustota
0.998 až 1.3175 g/cm3
0.001
0.001
452
Dusičnan sodný, chilský ledek, nitratin (NaNO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
454
Dusičnan sodný, chilský ledek, nitratin (NaNO3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.3199
0.001
0.001
584
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
0 až 80 g/l
1
1
585
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
hustota
0.998 až 1.045 g/cm3
0.001
0.0005
586
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.046
0.001
0.0005
583
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
% hmotnost/hmotnost
0 až 8 %
0.1
0.1
805
Ethanol (Pivo)
% ABV (Distillation Only)
0 až 30 %
0.1
0.2
35
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
specifická hmotnost (D20/20)
0.820 až 0.790
0.001
0.001
33
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 0.869
0.001
0.001
30
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
bod tuhnutí
0 až -46 °C
1
1
31
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% objem/objem - při 20 °C
0 až 76 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
38
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
proof spirit
186 až 200 °proof - při 20 °C
1
0.5
34
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
proof spirit - při 20 °C
0 až 153 ° proof
1
0.5
36
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% objem/objem - při 20 °C
93 až 100 %
0.1
0.25
32
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% hmotnost/hmotnost - při 20 °C
0 až 70 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
37
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% hmotnost/hmotnost - při 20 °C
90 až 100 %
0.1
0.5
685
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
proof spirit
186 až 200 °proof - při 60 °F
0.1
0.5
686
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
hustota - při 20 °C
0.998 až 0.867 g/cm3
0.001
0.001
687
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
hustota - při 20 °C
0.789 až 0.818 g/cm3
0.001
0.001
381
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
bod varu
100 až 152 °C
1
1
11
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
14
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
bod tuhnutí
0 až -59 °C
1
1
12
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
379
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
hustota
0.9980 až 1.1130 g/cm3
0.0001
0.0002
15
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1153
0.0001
0.0001
465
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG) - % Voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
0.1
0.1
621
Ford L247B Engine Coolant
% objem/objem
0 až 90 %
0.1
0.1
623
Ford L247B Engine Coolant
bod tuhnutí
0 až -52 °C
1
1
459
Ford OAT Engine Coolant
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
461
Ford OAT Engine Coolant
bod tuhnutí
0 až -50 °C
1
1
862
Formaldehyd/metandiol
% hmotnost/hmotnost
0 až 50 %
0.1
0.1
115
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 8 %
0.1
0.05
116
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.099
0.001
0.0004
52
Fruktóza
% hmotnost/hmotnost
0 až 85 %
0.1
0.1
397
G05 - Glysantin Engine Coolant
hustota
0.9980 až 1.1060 g/cm3
0.0001
0.0001
395
G05 - Glysantin Engine Coolant
bod tuhnutí
0 až -50 °C
1
1
393
G05 - Glysantin Engine Coolant
% hmotnost/hmotnost
0 až 81 %
0.1
0.1
392
G05 - Glysantin Engine Coolant
% objem/objem
0 až 80 %
0.1
0.1
700
GAS/SPEC CS-1
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
1
3
699
GAS/SPEC CS-1160
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
1
3
695
GAS/SPEC CS-2020
% hmotnost/hmotnost
0 až 90 %
1
3
721
GAS/SPEC SS (MDEA)
% hmotnost/hmotnost
0 až 90% %
1
3
743
Gas Spec CS-1110
% hmotnost/hmotnost
0 až 80 %
1
3
53
Glukóza, D-glukóza, dextróza, hroznový cukr
% hmotnost/hmotnost
0 až 85 %
0.1
0.1
17
Glycerol, glycerín
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
16
Glycerol, glycerín
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
20
Glycerol, glycerín
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.2633
0.0001
0.0002
19
Glycerol, glycerín
bod tuhnutí
0 až -43 °C
1
1
457
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
hustota
0.998 až 1.086 g/cm3
0.001
0.001
456
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 10 %
0.1
0.1
458
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.088
0.001
0.001
758
Hydroxid draselný, louh draselný, draselný hydrát (KOH)
% hmotnost/hmotnost
0 až 50 %
0.1
0.1
759
Hydroxid draselný, louh draselný, draselný hydrát (KOH)
hustota
0.998 až 1.502 g/ml
0.001
0.001
760
Hydroxid draselný, louh draselný, draselný hydrát (KOH)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.505
0.001
0.001
153
Hydroxid sodný, louh sodný, natron, E524 (NaOH)
hustota
0.998 až 1.430 g/cm3
0.001
0.001
152
Hydroxid sodný, louh sodný, natron, E524 (NaOH)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
154
Hydroxid sodný, louh sodný, natron, E524 (NaOH)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.4325
0.001
0.001
54
Invertní (invertovaný) cukr
% hmotnost/hmotnost
0 až 85 %
0.1
0.1
44
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
dynamická viskozita, vazkost
1.000 až 2.582 cP
0.01
0.01
40
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
bod tuhnutí
0 až -40 °C
1
1
41
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
% objem/objem
0 až 83 %
0.1
0.25 Avg.
435
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
Parts Per Thousands
0 až 800 ppt
1
25 Avg.
434
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
hustota
0.982 až 0.833 g/cm3
0.001
0.001 Avg.
43
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 0.8431
0.001
0.001 Avg.
42
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
% hmotnost/hmotnost
0 až 80 %
0.1
0.25 Avg.
307
Javorový sirup - teplota nad 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
1
0.5
306
Javorový sirup - teplota pod 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
111
Krev - lidé
hustota
0.9982 až 1.0403 g/cm3
0.0001
0.0002
110
Krev - lidé
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0430
0.0001
0.0002
108
Krev - lidé
celkový obsah sérových proteinů určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
109
Krev - lidé
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 15 %
0.1
0.1
107
Krev - morče a králík
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 12.3 %
0.1
0.1
106
Krev - morče a králík
sérové proteiny
0 až 10 g/100 ml
0.1
0.1
105
Krev - zvířata
celkový obsah sérových proteinů určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
597
Kukuřičný sirup - 26 D.E.
% Dry Substance
0 až 81 %
0.1
0.1
471
Kukuřičný sirup - 28 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
479
Kukuřičný sirup - 36 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
605
Kukuřičný sirup - 42 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
503
Kukuřičný sirup - 43 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
519
Kukuřičný sirup - 53 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
613
Kukuřičný sirup - 62 D.E.
% Dry Substance
0 až 84 %
0.1
0.1
527
Kukuřičný sirup - 63 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
543
Kukuřičný sirup - 66 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
551
Kukuřičný sirup - 95 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
567
Kukuřičný sirup - HIGH FRUCTOSE - 42%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
575
Kukuřičný sirup - HIGH FRUCTOSE - 55%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
487
Kukuřičný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
495
Kukuřičný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
157
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.120
0.001
0.0005
155
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
156
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
hustota
0.998 až 1.198 g/cm3
0.001
0.0005
631
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
hmotnostní obsah vody
0 až 20 %
0.1
0.1
113
Kyselina citronová (C6H8O7)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
114
Kyselina citronová (C6H8O7)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.135
0.001
0.00029
158
Kyselina dusičná (HNO3)
hustota
1.000 až 1.2466 g/cm3
0.001
0.001
159
Kyselina dusičná (HNO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.15
160
Kyselina dusičná (HNO3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.2466
0.001
0.001
328
Kyselina fosforečná (H3PO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
330
Kyselina fosforečná (H3PO4)
hustota
0.998 až 1.254 g/cm3
0.001
0.001
331
Kyselina fosforečná (H3PO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.256
0.001
0.001
56
Kyselina mléčná (C3H6O3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.187
0.001
0.001
55
Kyselina mléčná (C3H6O3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 80 %
0.1
0.1
627
Kyselina octová (C2H4O2)
molarita
0 až 10.62 mol/l
0.01
0.05
362
Kyselina octová (C2H4O2)
bod tuhnutí
0 až -18 °C
1
1
359
Kyselina octová (C2H4O2)
hustota
0.9980 až 1.0650 g/ml
0.0001
0.0002
357
Kyselina octová (C2H4O2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 64 %
0.1
0.25
358
Kyselina octová (C2H4O2)
% objem/objem
0 až 55 %
0.1
0.25
360
Kyselina octová (C2H4O2)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0669
0.0001
0.00029
118
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.5012
0.001
0.001
119
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota
0.998 až 1.496 g/cm3
0.001
0.001
117
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.1
832
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
specifická hmotnost (D30/30)
1.000 až 1.491
0.001
0.001
119b
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - při 20 °C
0.998 až 1.496 g/ml
0.001
0.001
119c
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - při 30 °C
0.996 až 1.485 g/ml
0.001
0.001
595
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.336
0.001
0.001
593
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.1
596
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
stupnice Baumé (20 °C)
0 až 36.5 °Bé
0.1
0.1
594
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
hustota
0.998 až 1.334 g/cm3
0.001
0.001
200
Mannitol
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
199
Mannitol
% hmotnost/hmotnost
0 až 15 %
0.1
0.1
201
Mannitol
0 až 158 g/l
1
1
26
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
specifická hmotnost (D20/20)
0.849 až 0.793
0.001
0.001 - 0.005
25
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 0.935
0.001
0.001 - 0.005
22
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
bod tuhnutí
0 až -39 °C
1
0.5 - 1.7
27
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% objem/objem
84 až 100 %
0.1
0.5 - 0.2
28
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% hmotnost/hmotnost
80 až 100 %
0.1
0.4 - 0.2
24
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.5 - 0.8
23
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% objem/objem
0 až 45 %
0.1
0.5 - 0.8
592
Methyldiethanolamin (MDEA)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.2
97
Moč - kočky
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 30 %
0.1
0.1
96
Moč - kočky
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1200
0.0001
0.0005
104
Moč - králík
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 19 %
0.1
0.1
103
Moč - králík
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0840
0.0001
0.0005
93
Moč - lidé
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0450
0.0001
0.0005
94
Moč - lidé
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
95
Moč - lidé
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
102
Moč - morče a králík
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 21 %
0.1
0.1
101
Moč - morče a králík
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1030
0.0001
0.0005
100
Moč - velká zvířata
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
98
Moč - velká zvířata
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0650
0.0001
0.0005
99
Moč - velká zvířata
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
629
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
Refrakční index, index lomu světla (nD)
1.3330 až 1.4140
0.0001
0.0001
186
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.1333
0.001
0.0002
190
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
Parts Per Thousands
0 až 460 ppt
1
1
628
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
molarita
0 až 8.6 mol/l
0.01
0.02
189
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
bod tuhnutí
0 až -17 °C
1
0.1
187
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
hustota
1.000 až 1.1313 g/cm3
0.001
0.00029
630
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
hustota
1000.0 až 1131.3 kg/m3
0.1
0.3
185
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid, AdBlue, DEF (CH4N2O)
% hmotnost/hmotnost
0 až 51 %
0.1
0.1
177
Mořská voda
hustota
998 až 1036 kg/m3
0.1
0.5
176
Mořská voda
hustota
0.9980 až 1.0360 g/cm3
0.0001
0.0005
674
Mořská voda
hustota Sigma/t @ 25 °C
-3 až 59
0.1
0.5
175
Mořská voda
hustota Sigma/t @ 20 °C
-2 až 116
0.1
0.5
174
Mořská voda
hustota Sigma/t @ 15 °C
0 až 119
0.1
0.5
178
Mořská voda
Konduktivita, měrná elektrická vodivost - při 20 °C
0 až 100 mS/cm
0.1
0.5
59
Mořská voda
salinita
0 až 155 ppt
1
1
57
Mořská voda
% hmotnost/hmotnost
0 až 15.5 %
0.1
0.1
179
Mořská voda
Konduktivita, měrná elektrická vodivost - při 15 °C
0 až 89.9 mS/cm
0.1
0.5
673
Mořská voda
Konduktivita, měrná elektrická vodivost - při 25 °C
0 až 110 mS/cm
0.1
0.5
58
Mořská voda
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1180
0.0001
0.0005
173
Mořská voda
Practical Salinity Units (PSU)
0 až 155 PSU
1
1
180xp
Mořská voda
chlorinita
0 až 85.5 ppt
0.001
0.05
180
Mořská voda
chlorinita
0 až 85.5 ppt
0.1
0.5
670
Mořská voda
specifická hmotnost (D25/25)
1.0000 až 1.0626
0.0001
0.0005
672
Mořská voda
hustota 25 °C
997 až 1059 kg/m3
0.1
0.5
344
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.339
0.001
0.001
346
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
bod tuhnutí
0 až -59 °C
1
1
341
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.12
343
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
hustota
0.998 až 1.337 g/ml
0.001
0.001
466
Odpadní mléko (nevhodné pro mlékárenské zpracování a ošetření)
celkový obsah sušiny (pevné látky)
5 až 15 %
0.1
0.5
633
Peroxid vodíku (H2O2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.2
801
Pivo
stupnice Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
799
Pivo
stupnice Brix
0 až 30 °Bx
0.1
0.1
806
Pivo
stupnice Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
804
Pivo (mladina)
Brewer's Points (20 °C)
0 až 127 Brewer's Points
0.1
0.5
800
Pivo (mladina)
rozpuštěné látky
0 až 30
0.1
0.1
802
Pivo (mladina)
specifická hmotnost (D20/20 °C)
1.000 až 1.127
0.001
0.001
354
Polyethylenglykol (PEG300)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.5
664
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.0)
0 až 50 Units
0.1
0.15
715
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.36)
0 až 50 Units
0.1
0.1
669
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.4)
0 až 50 Units
0.1
0.1
655
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.7)
0 až 100 Units
0.1
0.25
666
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.7)
0 až 50 Units
0.1
0.15
665
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.75)
0 až 50 Units
0.1
0.15
717
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.3)
0 až 50 Units refractometer-misco.s717_unit
0.1
0.16
716
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.9)
0 až 50 Units
0.1
0.13
654
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.78)
0 až 50 Units
0.1
0.17
661
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.77)
0 až 100 Units
0.1
0.25
653
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.34)
0 až 50 Units
0.1
0.12
652
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.50)
0 až 100 Units
0.1
0.25
659
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.79)
0 až 50 Units
0.1
0.15
651
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 3.11)
0 až 100 Units
0.1
0.30
650
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.22)
0 až 50 Units
0.1
0.10
668
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.2)
0 až 50 Units
0.1
0.1
657
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.16)
0 až 50 Units
0.1
0.1
667
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.1)
0 až 50 Units
0.1
0.15
663
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 0.9)
0 až 20.7 Units
0.1
0.1
662
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.87)
0 až 50 Units
0.1
0.12
7
Propylenglykol (Dow)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
9
Propylenglykol (Dow)
bod tuhnutí
0 až -51 °C
1
1
10
Propylenglykol (Dow)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0460
0.0001
0.0001
6
Propylenglykol (Dow)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
907
Propylenglykol (GEN)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
909
Propylenglykol (GEN)
bod tuhnutí
0 až -51 °C
1
1
445
Propylenglykol - % voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
1
0.1
1
Refrakční index, index lomu světla (nD)
1.3330 až 1.5000
0.0001
0.0001
696
SG-3500
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
1
3
440
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
stupnice Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
437
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
hustota
0.9980 až 1.4119 g/cm3
0.0001
0.0004
436
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.4147
0.0001
0.0004
441
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
stupnice Baumé
0 až 42.5 °Bé
0.01
0.05
634
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11) - obsah ASH
% hmotnost/hmotnost
0.0000 až 0.3400 %
0.01
0.0001
701
Směs Diethanolamin/Methyldiethanolamin (MDEA/DEA)
% hmotnost/hmotnost
0 až 90 %
1
3
768
Sojové mléko, sojový nápoj
koncentrace bílkovin
0 až 9
0.1
0.1
767
Sojové mléko, sojový nápoj
pevné látky
0 až 20 %
0.1
0.1
203
Sorbitol, sorbit, D-glucitol (C6H14O6)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
204
Sorbitol, sorbit, D-glucitol (C6H14O6)
0 až 158 g/l
1
1
202
Sorbitol, sorbit, D-glucitol (C6H14O6)
% hmotnost/hmotnost
0 až 15 %
0.1
0.1
332
Splenda - Consumer
% hmotnost/hmotnost
1 až 45 %
0.1
0.1
308
Stupnice 10440VP
arbitrární jednotky
0 až 30 AU
0.1
0.1
336
Sukralóza - čistá, E955 (C12H19Cl3O8)
% hmotnost/hmotnost
0 až 28 %
0.1
0.1
320
Síran amonný ((NH4)2SO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
322
Síran amonný ((NH4)2SO4)
hustota
0.998 až 1.228 g/ml
0.001
0.001
323
Síran amonný ((NH4)2SO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.230
0.001
0.001
372
Síran hořečnatý, epsomská sůl, hořká sůl (MgSO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.298
0.001
0.001
369
Síran hořečnatý, epsomská sůl, hořká sůl (MgSO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 26 %
0.1
0.1
371
Síran hořečnatý, epsomská sůl, hořká sůl (MgSO4)
hustota
0.998 až 1.296 g/ml
0.001
0.001
172
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
0 až 0.218 g/ml
0.001
0.001
171
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
% hmotnost/hmotnost
0 až 18 %
0.1
0.1
170
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
hustota
1.000 až 1.206 g/cm3
0.001
0.001
169
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.209
0.001
0.001
193
Thiokyanát sodný (NaSCN)
hustota
0.9982 až 1.3653 g/cm3
0.001
0.00029
192
Thiokyanát sodný (NaSCN)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.3677
0.001
0.0002
191
Thiokyanát sodný (NaSCN)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.1
383
Triethylenglykol (TEG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.12
385
Triethylenglykol (TEG)
bod tuhnutí
0 až -35 °C
1
0.25
382
Triethylenglykol (TEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.12
692
Triethylenglykol (TEG)
hmotnostní obsah vody
0 až 100 %
0.1
0.12
386
Triethylenglykol (TEG)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1255
0.0001
0.0002
590
Triethylenglykol (TEG)
bod varu
100 až 160 °C @ 760 mmHg
1
2
387
Triethylenglykol (TEG)
hustota
0.9980 až 1.1235 g/cm3
0.0001
0.0002
725
UCARSOL AP-802
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
1
3
388
UCON Quenchant A - DOW
% objem/objem
0 až 35 %
0.1
0.1
390
UCON Quenchant E - DOW
% objem/objem
0 až 75 %
0.1
0.1
391
UCON Quenchant HT - DOW
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
637
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
hustota
0.998 až 1.157 g/cm3
0.001
0.001
638
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.159
0.001
0.001
636
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
0 až 180 g/kg
1
1
635
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 18 %
0.1
0.1
194
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocí destilace)
Metoda OIV (% objem/objem)
0 až 30 %
0.1
0.25
195
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocí destilace)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 0.9640
0.0001
0.00029
123
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
hustota
0.998 až 1.129 kg/l
0.001
0.0005
127
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Babo
0 až 25.2 °Babo
0.1
0.1
129
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
cukernatost
0 až 308 g/l
1
1
120
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
128
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
potenciální výtěžek alkoholu
0 až 18 %
0.1
0.1
122
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.130
0.001
0.0005
126
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice KMW
0 až 25.2 °KMW
0.1
0.1
125
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Oechsle
0 až 129 °Oe
1
0.5
121
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
130
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
cukernatost
0 až 273 g/kg
1
1
196
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
hmotnostní podíl, hmotnostní zlomek
0 až 85
0.1
0.1
124
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Baumé
0 až 16 °Bé
0.1
0.1
325
Včelí med
obsah vody (AOAC)
13 až 30 %
0.1
0.06
326
Včelí med
specifická hmotnost (D20/20)
1.3616 až 1.4457
0.001
0.0005
324
Včelí med
% rozpustných látek (rozpustné sušiny)
75 až 87 %
0.1
0.06
327
Včelí med
hustota
1.359 až 1.443 g/cm3
0.001
0.0005

Nevíte si rady?

Pokud váháte, který refraktometr je pro váš účel vhodný, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Loga platebních institucí